Sleutelbloem 13, 5754 SC Deurne
T 0493 841 116   M 06 2097 9768
E info@kennisveld.nl

Leveringsvoorwaarden

Kennisveld is een dienstverlenend projectbureau voor onderwijsorganisaties die realistisch en doelgericht werkt vanuit een jarenlange praktijkervaring met de kennis van nu.

Kennisveld biedt oplossingen voor vragen die schoolleiders zichzelf stellen op de weg naar schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

In de kennismaking met de schoolleider nemen we kennis van deze vragen. In ons netwerk brainstormen we over  passende oplossingsstrategieën. Het resultaat is een project op maat dat past bij de vraag en de unieke situatie van de school.

Actuele voorbeeldprojecten zijn: ­

  • Groepsdynamica
  • Ouderbetrokkenheid
  • Ondernemend onderwijs
  • De effectieve school ­
  • Interim management ­
  • Co-management ­
  • Canvas Business Modeling

 

Samen met partners in het netwerk van Kennisveld bieden we een eigentijds alternatief voor reguliere begeleidingsdiensten tegen aanvaardbare kosten.