Leerlingzorg

De start van het nieuwe schooljaar 2013-3014 betekent voor Kennisveld ook de start van onze samenwerking met onze nieuwe collega Miranda Bruil, een ervaren partner in het onderwijsveld op het terrein van diagnostiek, remedial teaching en onderwijszorgadvies.

Miranda heeft een uitgebreide ervaring als leerkracht basisonderwijs, interne begeleider en orthopedagoog waardoor zij erin slaagt om de vertaalslag te maken vanuit de diagnostiek naar de praktijk in de klas.

Naast onderzoek en advies, biedt Miranda ook begeleiding en coaching in het kader van speciale zorg voor het kind. Ook de communicatie met en de zorg voor de ouders heeft haar speciale aandacht.

Met deze nieuwe tak van dienstverlening slagen we erin om onderwijszorg en onderwijsbegeleiding te combineren bij hulpvragen in het kader van:

  • Ontwikkeling van een zorgprofiel
  • Dyslexiebehandelcentrum binnen de eigen school
  • Weerbaarheidstrainingen
  • Zorgmanagement
  • Zorg en opbrengsten

of andere vragen die je tegenkomt op de weg naar verbetering.

Nieuw voor het onderwijs, en kenmerkend voor Kennisveld, is de wijze waarop de communicatie rond de zorgleerling  wordt ingericht. Ieder kind krijgt een beveiligd digitaal communicatieplatform (ComIT), met behulp waarvan betrokkenen met elkaar effectief kunnen communiceren en waarin belangrijke documentatie wordt beheerd.