Begeleiding op maat met korte lijnen

De resultaten van het onderzoek geven ons antwoorden op de vragen die we onszelf stellen bij de vertraging van de ontwikkeling of het gedragsstoornis. Opnieuw stellen we ons dan weer vragen. Dit keer gericht op de behandeling:

  • Welke reële behandelingsdoelen zijn er, gezien de diagnose en de wensen die we hebben?
  • Met welke behandelingen zijn deze doelen te bereiken?
  • Wat zijn de argumenten voor en tegen deze mogelijke behandelingen?
  • Welke behandeling is de meest geëigende, gelet op de mogelijkheden op school en thuis?

Samen met de school worden de antwoorden op deze vragen gevonden. Het onderzoeksverslag wordt opgesteld en besproken met de ouders, in aanwezigheid van betrokkenen binnen de school. Het onderzoek is afgerond en de basis is gelegd voor een doelgerichte behandeling.

Tijdens de onderzoeksfase, in de voorbereiding van de behandeling maar zeker ook tijdens de behandeling, is de communuicatie met alle betrokkenen van groot belang. Verkeerde of foutief geïnterpreteerde informatie kan het vertrouwen in het proces en/of de betrokken personen schaden. Kennisveld biedt de unieke mogelijkheid om zowel de communicatie, als ook het beheer van het proces te reguleren in een veilige digitale omgeving, de zogenaamde ComIT (Communicatie middels Informatie Technologie).

 

 

De school is eigenaar van dit digitale communicatieplatform, waarmee zij als enige bevoegd is om de communicatie te regisseren. Rondom de zorgleerling worden in de ComIT de leerkracht, de interne begeleider en de hulpverleners uitgenodigd om samen vorm en inhoud te geven aan het behandelingsplan en dit te volgen en te evalueren. Ook de ouders kunnen een plaats krijgen binnen deze omgeving, afhankelijk van de mogelijkheden en het beleid van de school in dit kader.

ComIT biedt de volgende voordelen:

✓  Alle deelnemers zijn en blijven gefocust op de ontwikkelingsdoelen die zijn vastgelegd.
✓  Betrokkenen werken met elkaar in plaats van naast elkaar.
✓  Agendaproblemen worden voorkomen en reistijd wordt bespaard.
✓  De informatie wordt in de omgeving beheerd en is toegankelijk voor betrokkenen naar wens van de school.

Door haar brede netwerk aan behandelspecialisten is Kennisveld een ideale partner voor u binnen het Passend onderwijs. We bieden leerlingzorg van een hoge kwaliteit voor een redelijke prijs, door effectieve zorg op maat.

 

“Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.”