Onderzoek naar wat kan

Kennisveld doet onderzoek op vrijwel alle terreinen die van belang zijn voor het schoolse functioneren. Denkt u aan specialistische orthodidactische testen, persoonlijkheids- en psychodiagnostisch onderzoek. Er worden diagnoses gesteld zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, AD(H)D, Nonverbal Learning Disability en Autisme Spectrum Stoornissen. 
De onderzoeken bestaan meestal uit 2 delen; een orthodidactisch deel en een psychodiagnostisch deel. Het onderzoek wordt meestal door twee personen beoordeeld: een specialist op orthodidactisch gebied en een specialist op psychodiagnostisch gebied. Dit heeft het voordeel in zich dat, als na het eerste deel te weinig of geen aanwijzingen worden gevonden voor een stoornis, het tweede deel niet meer wordt afgenomen. Dit werkt kostenbesparend. Als er wel aanwijzingen richting een stoornis gevonden worden, zijn er twee specialisten betrokken bij het onderzoek wat de kwaliteit en betrouwbaarheid verhoogt.

Er kan onderzoek verricht worden naar: 
• intelligentie 
• concentratie/aandacht 
• informatieverwerking 
• oog-handcoördinatie 
• geheugen 
• leervoorwaarden 
• faalangst 
• technisch lezen 
• angsten in het algemeen 
• begrijpend lezen 
• schoolbeleving 
• spelling 
• persoonlijkheidsproblematieken 
• rekenen

De visie van Kennisveld op diagnostiek is ontwikkelingsgericht. Uiteraard willen we de oorzaak weten van de moeizame ontwikkeling, maar de focus hierna is volledig gericht op de mogelijkheden van ontwikkeling. Wat kan wél of hoe kan het anders?