Nieuws

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt de bevoegdheid om te kunnen ingrijpen als er op een school ernstige problemen zijn met de onderwijskwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker ingestemd met een nota van wijziging die de uitbreiding van de aanwijzingsbevoegdheid regelt.Kleine scholen krijgen meer wettelijke ruimte om samen te werken en samen te gaan. De huidige kleinescholentoeslag, die scholen onvoldoende stimuleert om samen te werken, wordt stapsgewijs omgezet in een bonus op samenwerking. Het advies van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen, wordt niet overgenomen. Regio’s krijgen juist ruimte voor maatwerk.Bestuurders en toezichthouders van onderwijsinstellingen kunnen straks niet alleen bij financieel wanbeleid maar ook bij onderwijskundig falen worden aangepakt. Ook wordt het mogelijk om bestuurders of toezichthouders te schorsen of te ontslaan om daarmee de continuïteit van het onderwijs aan leerlingen en studenten te kunnen garanderen. Bestuurders en toezichthouders die op onbehoorlijke wijze hun taak vervullen kunnen daarnaast hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.