Schoolmanagement

De schoolleider schaakt op meerdere borden, kent zijn stukken en weet op welk veld zij het beste tot hun recht komen. Bij elke zet denkt hij meerdere zetten vooruit gericht op het gewenste resultaat.

De Nederlandse Schoolleiders academie vat de kenmerken van het schoolleiderschap als volgt samen. De schoolleider

  • Is dienstbaar aan de leraar (aan het primair proces van leren en onderwijzen) en toegewijd aan de jeugd.
  • Zorgt voor een uitdagende, inspirerende en avontuurlijke leeromgeving voor leerling en leraar
  • Toont professioneel leiderschap met menselijke maat.
  • Handelt op de korte termijn met de focus op de lange termijn.
  • Met passie en ambitie voor inspiratie en aspiratie.
  • Is aanspreekbaar op gedrag en handelen.
  • En is samen sterk voor leiderschap aan schitterend onderwijs.

Jos Bouwmans heeft een brede ervaring en deskundigheid opgebouwd in het schoolleiderschap. Met Kennisveld spreekt hij dagelijks de schoolleider en ontmoet de professional op de werkvloer. Hij begrijpt de vraag vanuit de context waarbinnen deze zich voordoet en kan, in samenwerking met partners, passende oplossingen bieden voor hindernissen van tijdelijke of structurele aard op het gebied van management.

Kennisveld kijkt met de schoolleider ook vooruit naar de toekomst. De rol van de schoolleider in het Integraal Kindcentrum is een andere dan die binnen de basisschool. Kennisveld bundelt de kennis en de vaardigheid van deze nieuwe rol in een aantrekkelijk begeleiding en ondersteuningsaanbod.

“Kennis geeft Inzicht, en dat leidt tot uitzicht”