Een Ondernemende School in 2013?

Wat maakt dat ouders kiezen voor een bepaalde school? Waarom lopen ze de deur voorbij en kiezen ze voor de school waar de opbrengsten lager zijn dan de school waar jij leiding aan geeft?

Kennelijk slaagt de ene school er beter in om aan te sluiten bij de behoefte die ouders van schoolgaande kinderen in de omgeving hebben, dan andere scholen. Het gaat hierbij dan niet alleen om het onderwijs an sich, maar vaak om juist heel andere zaken die ertoe doen. We noemen er een paar:

  • Hoe wordt de ouderbetrokkenheid georganiseerd?
  • Hoe wordt er met ouders gecommuniceerd?
  • Voor welke waarden en normen staat de school?
  • Hoe adequaat reageert de school op signalen die worden afgegeven?
  • Zijn ouders klant, partner of afnemers van diensten die vergoed worden door de overheid?
  • We meten de tevredenheid, maar meten we ook waar ouders behoefte aan hebben?

Een ondernemende school werkt klantgericht en kent de behoefte die leeft bij ouders. Deze zijn gerelateerd aan kenmerken die herkenbaar zijn en aan voorzieningen die er al dan niet zijn in de omgeving.

Zeker..... we weten wat kwaliteit is. Met regelmaat wordt de school hierop gecontroleerd door de inspectie en we doen ons best om hieraan te voldoen. Maar dat is één vorm van kwaliteit. Andere kwaliteitscriteria worden bepaald door de omgeving. Een ondernemende school heeft ook oog voor wat hier gevraagd wordt.

Een ondernemende school worden is niet moeilijk. Alle middelen zijn voorhanden. Niemand staat dichter bij de klant dan de leerkracht die in gesprek is met de ouder om samen het beste uit het kind te halen. Deze leerkracht heeft een schat aan informatie. Het gaat erom hoe we deze informatie analyseren, de juiste conclusies kunnen trekken en onze diensten hierop aan kunnen passen. Kortom, we moeten leren om ondernemend te kunnen denken en te handelen zodat we een kleurrijk aanbod van diensten kunnen aanbieden aan de kinderen en hun ouders.

 

Kennisveld heeft het ondernemend denken en handelen uit de bedrijfswereld getransformeerd naar de onderwijscultuur. Op betrekkelijk eenvoudige wijze leren leidinggevenden met hun teams om alleen die zaken aan te pakken die een meerwaarde bieden voor de school, afgestemd op datgene waar de omgeving behoefte aan heeft.

Samen met uw team gaat u weer denken in kansen in plaats van bedreigingen.

In 2013 bereikt u meer met minder.

 

 

Investeeer in de school, investeer in de schoolleiding, investeer in jezelf.