School Business Model

Het "School Business Model" is een krachtige tool om alle elementen van je onderwijsorganisatie in kaart te brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te maken. Het is een denkmodel dat is ontleend aan het "Canvas Business Model" dat is ontwikkeld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur.

Waarom zou je dit model gaan gebruiken?

 • Je krijgt meer focus op de zaken die cruciaal zijn om succesvoller te worden als school.
 • De waardeproposities waarmee je in het verleden als school succesvol bent geweest, zijn niet meer onderscheidend.
 • Belangenhebbers om je heen vragen om vernieuwing en verandering en je weet niet precies waar je moet beginnen of wat de consequenties zijn van je interventies.
 • Je wilt je rol als ondernemer serieus nemen en stevige impulsen geven aan een effectieve organisatie.
 • Je wilt alleen energie steken in zaken die écht een meerwaarde opleveren voor de school.

Als je het denkmodel effectief doorvoert genereer je in alle gevallen winst voor je onderwijs.

Hoe onderscheidend is het School Business Model?

 • In plaats van een dik schoolplan, dat  niet altijd, voor iedereen in de organisatie begrijpelijk is, breng je  in één overzicht visueel in kaart welke onderdelen in je school  essentieel zijn om (nog) succesvoller te worden.
 • Als je samen, als leiding van de school, met interne of externe  sleutelpersonen, vanuit verschillende disciplines (financieel, HRM,  enz.) wilt sparren, biedt dit model je uitkomst. Je kunt snel en visueel in kaart brengen welke onderdelen van  de school essentieel zijn om succesvoller te worden, welke onderdelen  verbeterd moeten worden en welke vernieuwingen of innovaties nodig zijn.
 • Je kunt daarbij creatief op zoek gaan naar andere aanvullende bronnen om meerwaarde te creëren.
 • Door een transparant rekenmodel hierbij toe te passen, kun je  daadwerkelijk, relatief snel, uitrekenen wat elke keuze aan investering  kost en wat deze investering oplevert. Zo combineer je het creatieve  aspect met een financiële onderbouwing om een afgewogen keuze te maken.
 • Door gezamenlijk het business- en verdienmodel van de school onder  de loep te nemen, kanaliseer je de creativiteit in het bedrijf en creëer  je draagvlak om effectief te veranderen en te vernieuwen.
 • Het combineert een grondige, diepgaande aanpak, zonder je in de  details te verliezen. Je blijft zicht houden op de onderlinge  afhankelijkheid van de essentiële onderdelen van de schoolorganisatie.

Ervaar de dynamiek van een sessie met het "School Business Model" en creëer meer onderwijs met minder middelen.

“Niemand verdwaalt op een rechte weg.”