Interim Management Basisonderwijs

Over het belang van onderwijs zijn geen meningsverschillen. Altijd zijn we op zoek naar het beste onderwijs en proberen we hier onder alle omstandigheden invulling aan te geven. Maar soms zijn de omstandigheden weerbarstiger dan voorzien en is tijdelijke externe deskundigheid vereist.

Kennisveld biedt interim management ter vervanging of overbrugging naar een nieuwe situatie of voor verander of crisismanagement. We hanteren hierbij drie uitgangspunten:

  • Doelgerichtheid: Werken aan de kern van de problematiek.
  • Effectief opereren: Structuur aanbrengen in de organisatie met de focus op datgene wat belangrijk is.
  • Investeren in eigen kunnen: Sterke kanten van de eigen organisatie optimaal benutten

Doordat we bij elke opdracht werken vanuit deze drie principes kunnen we de kosten voor interim management aanzienlijk beperken.

Kenmerkend voor ons management is:

  • de professionele aanpak
  • adequaat opereren op elk terrein van het proces
  • effectief handelen
  • kostenbesparing

We laten onze kwaliteit zien door maandelijks te rapporteren op bereikte resultaten en het publicere van feedback van mensen binnen en buiten de organisatie op ons handelen.

Ervaar de professionele aanpak van ervaren en deskundige managers in het onderwijs. Neem vrijblijfvend contact op voor een intake via info@kennisveld.nl of bel naar 0493-841116.

 

“De kennis in het veld is voor iedereen toegankelijk”