Schoolvernieuwing

In je rol als schoolleider voorkom je dat je school een speelbal wordt van de vele invloedsferen die druk uitoefenen op je taken en verantwoordelijkheden.
Je weet onderscheid te maken tussen datgene wat de kerntaken zijn van de school en bijzaken die ad hoc aan je voorbij komen.

Als ondernemer weet je ook welke kansen je moet grijpen om je school te profileren en de levensvatbaarheid te garanderen voor de langere termijn. Je weet wat je op de korte termijn moet doen vanwege het lange termijn belang.
Een prima inspectierapport garandeert niet altijd de levensvatbaarheid van de school.

In de gesprekken met Kennisveld slaag je erin om de invloedsferen niet alleen als spanningsvelden te zien, maar ontdek je ook de samenhang tussen gewenste ontwikkelingen en zie je wat voorwaardelijk plaats moet vinden om gewenste ontwikkelingen in gang te zetten en gewenste doelen te behalen. Kennis van het voedingsgebied van de school is bepalend voor de richting en inrichting van de school. Dit maakt elke school in de basisbehoefte uniek. Kennisveld probeert vanuit deze uniciteit de juiste begeleiding en ondersteuning aan te reiken op terreinen van de ontwikkeling van de school, haar organisatie en haar onderwijs.

“Vooruit wordt bepaald door welke kant je opkijkt.”