Groepsdynamiek

In een nieuwe klas is het altijd wennen; de leerlingen moeten wennen aan de leerkracht, maar zeker ook aan elkaar. Relaties moeten gerealiseerd worden en posities bewerkstelligd, kortom: de rollen worden verdeeld en de invloed bepaald . Normaliter zijn de eerste fasen van het groepsdynamisch proces  zo rond de herfstvakantie afgerond,en is er tegen die tijd een veilige sfeer in de klas ontstaan en kunnen de leerlingen prettig werken.

Werken aan groepsdynamiek en de invloed van de docent

Soms loopt het echter zelfs na de herfst nog niet helemaal in de klas. Het lesgeven gaat moeizaam, de klas is onrustig, de sfeer is simpelweg nog niet wat het moet zijn. De kans is groot dat er dan iets mis is gegaan in de eerste fasen van het groepsdynamisch proces. Als elke leerling zijn plek in de groep kent en daar content mee is, relaties zijn bevestigd en rollen verdeeld, werkt een klas over het algemeen goed. Als een klas blijft stoeien over rollen en invloed dan blijft de sfeer onrustig en komen kinderen lastiger tot leren. Immers een rustige en veilige klas is een voorwaarde om te kunnen leren.
De rol van de docent in dit bovengenoemde proces is van groot belang.

 

Kennisveld verzorgt teamtrainingen waardoor leerkrachten inzicht krijgen in de dynamiek van de groep en weten welke interventies ze moeten plegen voor een gunstig leer en werkklimaat. Indien gewenst verzorgen we ook een persoonlijk coach en begeleidingstraject.