Ouderbetrokkenheid

In de visie van Kennisveld ontstaat ouderbetrokkenheid in de driehoekrelatie kind, ouder en leerkracht. Investeren in deze relatie is op velerlei gebied lonend. In de recente jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de opbrengsten. Vooral de cognitieve ontwikkeling van het kind stond hierin centraal. Het onderwijsaanbod van de school richt zich vooral op de leerlingkenmerken die lesgerelateerd zijn zoals bijvoorbeeld de voorkennis en leerstrategie.

Natuurlijk weten we dat de school voor meer staat dan leren alleen. En nu de opbrengsten weer op orde zijn, ontstaat wellicht ook weer de ruimte om ook andere leerlingkenmerken mee te laten wegen in de keuze van ons onderwijsaanbod. Dit zijn de kenmerken waar ouders alle weet van hebben en daar ook veel belang aan hechten. De talenten die ouders zien in hun kind, de zorgen die ze soms hebben en de vragen waar ze mee worstelen in de opvoeding.

Wanneer we in ons gesprek met de ouders oprechte betrokkenheid tonen voor deze kenmerken en laten zien dat we er in de klas maar ook als school werk van maken, wordt de betrokkenheid wederkerig. Ouders worden partner in onderwijs.

Kennisveld biedt een volledig programma waarin je kennis maakt met het 'omgekeerde oudergesprek', waar je leert welke kenmerken relevant zijn, hoe je je onderwijsaanbod kunt afstemmen op deze 'klantbehoefte' en waarin je merkt dat het niet alleen om de betrokkenheid van ouders gaat, maar ook de positie van de leraar in ere wordt hersteld.

 

Bekijk de video van Leraar 24