Schoolvernieuwing Integraal Kindcentrum

De Brede School, het (Integraal) Kindcentrum en de Sterrenschool, zijn allemaal vormen van innovatieve samenwerking waarin de school samen met partners de ontwikkeling van kinderen vanaf het prille begin vorm en inhoud geeft. Hét Kindcentrum of dé Sterrenschool bestaat niet. Het succes van de innovatieve samenwerkingsvorm hangt nauwgezet samen met de mate waarin men erin slaagt tegemoet te komen aan de behoefte aan voorzieningen die er leeft in het voedingsgebied. Welke ontwikkelingsversterkende diensten voor het kind kunnen aanvullend of geïntegreerd worden toegevoegd aan de onderwijsvoorziening, naast eventuele voorzieningen voor de wijk in het algemeen.

De ontwikkeling naar een kindcentrum is complex en vraagt om een sterke regie op de vele deelprocessen die elk voor zich een beroep doen op specialisme op vele terreinen zoals onderwijs, kinderopvang, organisatie, huisvesting maar ook bestuursrecht.

Kennisveld beheerst dit procesmanagement en slaagt als netwerkorganisatie erin om de juiste disciplines adequaat in te zetten in het proces, waarbij de focus op het kindbelang voorop blijft staan.
Met kennisveld ontwikkelt de school zich tot het centrum van de wijk, waar belangen van kinderen vanaf het prille begin in goede handen zijn.

“Kennis is van geen waarde, tenzij je deze in de praktijk brengt.”