Schoolvernieuwing Onderwijsbegeleiding

Onderwijsbegeleiding is maatwerk en begint voor Kennisveld met het gesprek met de schoolleider. Op basis van trendanalyses bepaalt de schoolleiding in overleg met het team de koers van het onderwijs. In het gesprek met Kennisveld nemen we kennis van de trends en luisteren we naar de vraagstelling. Niet eerder dan dat we de vraagstelling SMART hebben geformuleerd en de resultaatverwachting concreet hebben benoemd, trekt Kennisveld zich terug en organiseert een brainstormsessie binnen haar netwerk van onderwijsbegeleiders.

Het resultaat van deze sessie wordt voorgelegd aan de schoolleiding in de vorm van een visiebeschrijving en een voorstel voor een begeleidingsplan. In deze fase werken we samen aan de laatste stappen die nodig zijn om het plan volledig af te stemmen op datgene wat de school nodig heeft om tot een optimaal resultaat te komen. Maatwerk als een handgemaakt kostuum.

Tot slot vertaalt Kennisveld het geheel naar een procesplanning waarin de activiteiten in een tijdpad worden gepresenteerd, voorzien van relevante gegevens die volledig inzicht geven in alle facetten van het proces. Op deze wijze werken we doelgericht naar het gewenste resultaat.

De voordelen op een rij:
  • vraaggestuurde en resultaatgerichte begeleiding op maat
  • schoolleiding is mede architect en regisseur van het proces
  • gespecialiseerde schoolbegeleiders op freelance basis
  • Kennisveld als procesmanager met de focus op kwaliteit
  • Eigentijdse en creatieve oplossingen voor de meest uitdagende vragen

“Als ik wist waar ik Kennis kan halen, zou ik er naar toe gaan.”